Els esplais durant l’estiu 2020

Les activitats de lleure educatiu mobilitzen a una enorme quantitat de nens i joves cada estiu: esplais, colònies, casals, campaments, etc. Durant la passada temporada estival, només a Catalunya, 484.725 nens i joves de 3 a 17 anys van participar en 9.790 iniciatives d’aquest tipus, que van comptar amb la col·laboració de 64.485 monitors. Aquestes xifres evidencien la importància d’un sector clau per a l’aprenentatge, l’esport i l’entreteniment durant les vacances, i que desenvolupa una important tasca com a escola de ciutadania, d’educació en valors, i de foment de la cohesió social.

No obstant això, la irrupció de l’Covid-19 ha posat en qüestió totes les previsions per a aquest any. Algunes comunitats autònomes espanyoles ja parlen de suspendre qualsevol activitat d’aquest tipus fins al pròxim any. Afortunadament, el Departament de Joventut ha apostat per aquests esdeveniments, tenint especialment en compte la necessitat d’esplai per als nens i joves després de tres mesos de confinament forçós.

Per aconseguir-ho, resultava necessari estudiar la manera de mantenir aquestes activitats d’acord amb les exigències imposades per les autoritats sanitàries. A més, era imprescindible adaptar aquestes ofertes a una realitat laboral complexa, per evitar que cap nen quedés exclòs d’aquesta possibilitat per motius econòmics.

Amb aquest objectiu, la Generalitat va crear diversos grups de treball amb les entitats de sector, fundacions vinculades a aquest tipus d’activitats, organitzacions municipalistes, diputacions, associacions de pares i mares, etc. Com a resultat d’aquest esforç, s’han redactat cinc protocols de referència, que pretenen donar seguretat als organitzadors d’aquestes activitats i a les famílies dels participants, i que plantegen una sèrie de criteris: treball en petits grups, priorització dels espais oberts o a la natura, normes bàsiques de salut i higiene, foment de propostes que no suposin contacte físic, etc.

Aquest estiu serà diferent, sens dubte, però això no vol dir renunciar a les activitats d’estiu, que podran dur-se a terme amb la col·laboració de tots.

WhatsApp (+34) 692 690 334 (+34) 692 690 334
Compra la teva entrada online